Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Predaj a prenájom nehnuteľností

Vypracovanie cenovej ponuky Vašej nehnuteľnosti

Kompletný právny servis

Fotografovanie nehnuteľnosti

Vypracovanie kúpnych a nájomných zmlúv

Ohodnotenie nehnuteľnosti

Hypotekárne poradenstvo 

Upratovanie a nachystanie Vašej nehnuteľnosti na oficiálne spustenie predaja, prenájmu

Inzerovanie Vašej nehnuteľnosti

Zabezpečenie notárskej zápisnice

 

 

Poradenstvo od právnika:

Naši klienti sa pýtaju:

Boli sme už pripravení dať zálohu za byt, ale keď sme si začali preverovať ten byt podľa LV, tak sme zistili , ze pod bytom nie je vysporiadaný pozemok, ani pod garážou, ktorá je postavená na pozemku patriacej cirkvi.

Ďakujeme za každé odporúčenie a radu, lebo máme strach aby sme neurobili chybu ak pôjdeme do kúpy bytu bez vlastníctva aj na pozemku.

Odpoveď:

Možno polovica bytových domov v Bratislave stojí na nevysporiadaných pozemkoch; celá táto situácia je vyriešená zákonom o bytoch (182/1993), podľa ktorého vzniká podľa § 23 zákonné vecné bremeno (právo stavby) vždy, pokiaľ vlastník domu nie je aj vlastníkom pozemku a to bez ohľadu, či je vlastník pozemku známy alebo neznámy; uvedené zákonné vecné bremeno zabezpečuje právnu istotu pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (nevysporiadaný pozemok pod bytovým domom nepredstavuje právny any vecný problém vo vzťahu k vlastníctvu bytu);

 bytový dom na Ostredkovej ul. č. 11 a 13 stojí na parcelách registra C, ku ktorým nie je založený list vlastníctva (to znamená, že sú právne neusporiadané) uvedené parcely reg. C sú súčasťou parciel registra E, ktoré boli pôvodne zapísané v pozemkových knihách (pozemkové knihy boli zrušené v roku 1964 a od toho času sa nehnuteľnosti začali evidovať iba v listoch vlastníctva); v súčasnosti sú už takmer všetky záznamy z pozemkových kníh prevedené na listy vlastníctva;

 napr. časť bytového domu s vchodom Ostredková 11 stojí na parcele reg. C č. 15675/17 o výmere 347m2, ktorá je zatiaľ súčasťou parcely reg E č. 439/300 o výmere 3311m2 - zapísaná na LV 8051 - vlastníci - čiastočne Magistrát a čiastočne dve fyzické osoby (zatiaľ neznáme) v správe pozemkového fondu; v prílohe posielam výpisy z katastra aj s mapami;

 ku garáži tu nemám podklady; pokiaľ stojí (samostatná) garáž na cudzom pozemku, treba mať vzťah vysporiadaný s vlastníkom pozemku minimálne nájomnou zmluvou; pokiaľ by bola garáž súčasťou bytového domu (ktorý podlieha zákonu o bytoch) platí horeuvedené;

Naši klienti sa pýtaju:

Máme záujem kupiť samostatne stojacu garáž. Čo v tom pripade, ak pozemok pod ňou nepatri majiteľovi, ale úplne inej spoločnosti a nie mestu.

Odpoveď:

Ideálny stav je pozemok kúpiť alebo mať s vlastníkom pozemku aspoň nájomnú zmluvu; pokiaľ vlastník garáže nemá právny vzťah k pozemku ošetrený, môže sa vlastník pozemku domáhať vydania bezdôvodného obohatenia (za užívanie pozemku) od vlastníka garáže až za dva roky spätne; bezdôvodné obohatenie by predstavovalo sumu v obvyklej výške nájmu.